Azkaingo herriak bi hilerri baditu:

 • Ohizko bat eliza gibelean
 • Inguru naturalekoa (beheraxago)
 • “Colombarium” bat
 • Oroitzapeneko baratze bat

Hobiratzeko galdeak

Herriko hilerrietan ehorztea zor zaiote:

 • Herrian bizi izan diren presuneri nunahi hil izanik ere
 • Herriko hilerrietan, familiako hobi batetan ehorzteko eskubidea duten presuneri nunahikoak izan ditezen eta nunahi hilak ere

Hilerrietako zerbitzua

Hilerrietako zerbitzua arduratzen da:

 • Hobiratzeko lurren saltzeaz eta kontratu berritzeaz
 • Sal prezioen jarraitzeaz
 • Ehorzteko arau orokorrez eta hilerrietakoez
 • Ekintza horieri buruzko artxiboen atxikitzeaz
 • Baimena ezberdinen ondotikako jarraipenaz (obrak, hobiratzeak, lurretik ateratzeak)
 • Ekintza horieri buruzko artxiboen atxikitzeaz
 • Jendeen errezebitzeaz eta argibideen emaiteaz

Hilerrietan toki baten erosteko prozedura

Galdea herriko etxean egiten da, gizataldearen zerbitzuan:   05 59 54 68 30

 

Photos

Buy Sneakers | GOLF NIKE SHOES